4. juli 2022

Du er blevet løjet til – ‘vaccinerne’ er IKKE godkendte!

Af Holger D. – d.12 februar 2022


Covid-19 ’vaccinerne’ er IKKE godkendt som myndighederne vil lede dig til at tro.

Vaccinerne’ har fået en BETINGET MARKEDSFØRINGSTILLADELSE da de bruger et NYT AKTIVT STOF og er NYE BIOLOGISKE LÆGEMIDLER. De er derfor underlagt SKÆRPET OVERVÅGNING samt SKÆRPET INDBERETNINGSPLIGT!

Vaccinerne er IKKE godkendte.

Vaccineskader og bivirkninger SKAL indberettes.

Den sorte trekant

I Den Europæiske Union er lægemidler, der overvåges særligt nøje af de regulerende myndigheder , mærket med en sort omvendt trekant ▼ i produktinformationen. Disse lægemidler beskrives som værende under “yderligere overvågning”.

Den betinget tilladelse gives når der MANGLER KLINISK DATA ift. SIKKERHED OG EFFEKTIVITET.

Cominarty, Vaxzevria og Janssen findes på EMAs’ liste over lægemidler under yderligere overvågning.

Sundhedsstyrelsen giver et andet indtryk på deres offentlige materiale.

Yderligere overvågningsstatus anvendes altid på et lægemiddel i følgende tilfælde:

– den indeholder et NYT AKTIVT STOF, der er godkendt i EU efter den 1. januar 2011

– det er et BIOLOGISK LÆGEMIDDEL, såsom en vaccine eller et lægemiddel fremstillet af plasma (blod), der er godkendt i EU efter den 1. januar 2011

– den har fået en betinget godkendelse (hvor den virksomhed, der markedsfører lægemidlet, skal fremlægge flere data om det) eller godkendes under særlige omstændigheder (hvor der er særlige grunde til, at virksomheden ikke kan fremlægge et omfattende sæt data)

– den virksomhed, der markedsfører lægemidlet, er FORPLIGTIGET TIL AT UDFØRE YDERLIGERE UNDERSØGELSER, f.eks. for at tilvejebringe flere data om langvarig brug af lægemidlet eller om en sjælden bivirkning set under kliniske forsøg;

– det er indført SÆRLIGE FORPLIGTIGELSER TIL REGISTRERING AF FORMODEDE BIVIRKNINGER.

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance/medicines-under-additional-monitoring

https://www.ema.europa.eu/…/conditional-marketing

Oplysninger om, hvordan dette gøres, SKAL GIVES i hvert lægemiddels indlægsseddel og resumé af produktets egenskaber.

Bliver vaccineskader indberettet?

Yderligere overvågning har til formål at ØGE INDBERETNING AF FORMODEDE BIVIRKNINGER ved lægemidler, fordi det kliniske EVIDENSGRUNDLAG ER MINDRE VELUDVIKLET.”

Så hvorfor anbefaler Lægemiddelstyrelsen det modsatte?

Hovedformålene er at indsamle oplysninger så tidligt som muligt for yderligere at informere om sikker og effektiv anvendelse af disse lægemidler og deres fordelsrisikoprofil, når de anvendes i daglig lægepraksis.”

Bivirkninger skal indberettes til den Europæiske database over indberetninger om formodede bivirkninger og hvis sundhedspersonalet eller lægen IKKE efterfølger disse krav, kan de risikere et retsligt efterspil, da det er et brud på ’REGULATION (EU) No 520/2012 of 19 June 2012’

Patienter og sundhedspersonale OPFORDRES KRAFTIGT TIL AT INDBERETTE EVENTUELLE FORMODEDE BIVIRKNINGER MED LÆGEMIDLER, DER VISER DEN SORTE TREKANT, så alle nye oplysninger kan analyseres effektivt.”

https://www.adrreports.eu/da/index.html

I Danmark skal indberetning foregå igennem www.meldenbivirkning.dk som ejes og administreres af Lægemiddelstyrelsen.

Du har ret til og mulighed for selv at indberette formode bivirkninger!

Men selvom de nye ’vacciner’ er på listen over lægemidler under skærpet indberetningspligt, skriver Lægemiddelstyrelsen direkte til borgere at de ikke behøver at indberette ’typiske bivirkninger’.

Din læge har pligt til at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Du kan i øvrigt kontakte din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har fået bivirkninger efter vaccination.

COVID-19-vaccinerne: Verdens største lægemiddelovervågnings-indsats er i gang (laegemiddelstyrelsen.dk)

Kan det være lovligt?

Hvordan kan man som ansvarlig myndighed bede patienter der oplever bivirkninger at lade være med at indberette, når det netop er påkrævet at ALLE formodede bivirkninger SKAL registreres, og ikke som Lægemiddelstyrelsen skriver her ”De typiske bivirkninger er forbigående og vil i de fleste tilfælde være overstået inden for et par dage efter vaccination. Oplever du disse typiske bivirkninger efter vaccination mod COVID-19, behøver du ikke kontakte læge eller indberette til Lægemiddelstyrelsen.”

Hvordan skal almindelige folk vurdere hvornår noget er så slemt at det skal indberettes?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.